top of page

Vurdering av klimapolitikk for fiskeri

Basert på funnene Stakeholder gjorde i Klimaveikart for fiskeflåten har vi i denne kronikken summert opp hvordan den daværende CO2-kompensasjonen for fiskeriflåten faktisk kunne føre til økte, ikke reduserte utslipp. En snau måned etter denne kronikken sto på trykk endret regjeringen ordningen i tråd med våre anbefalinger.


Comments


bottom of page