top of page

ÅPENHETSLOVEN

Vi bistår selskaper med skreddersydde løsninger for å imøtekomme kravene i åpenhetsloven. Vi har praktisk erfaring med aktsomhetsvurderinger og har gjennomgående kunnskap om OECDs retningslinjer med erfaring fra departement, næringsliv og offentlig sektor.

OECDs rammeverk for aktsomhetsvurderinger

Våre tjenester er skreddersydde og i tråd med OECDs retningslinjer 

Forankring og styringsdokumenter
 

Vi bistår selskaper med å kartlegge i hvilken grad deres rutiner er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og UNGP. 

Vi gjennomgår selskapets retningslinjer og vurderer nødvendige tiltak. 

Overvåking av gjennomføring og resultater
 

Vi bistår med å sette de rette KPIene i tråd med selskapets strategi og anerkjente rapporteringsstandarder, for å måle resultat av tiltak. 

Risikokartlegging
 

Risikokartlegging er en viktig del av aktsomhetsvurderingen. Vi bistår selskaper med å kartlegge risikoområder i deres leverandørkjede, hos forretningspartnere og egen virksomhet. 

Kommunikasjon
 

Vi bistår selskaper med kommunikasjon mot alle relevante interessenter. Fra offentlig kommunikasjon gjennom rapportering til interessentdialog med rettighetshavere. 

Stanse, forebygge og redusere
 

Vi har erfaring fra ulike bransjer og selskaper, og er eksperter på tilpassede rutiner for å arbeide med forebyggende tiltak for å redusere negativ påvirkning. 

Gjenoppretting og erstatning
 

Kanaler for å kunne melde fra om avvik eller alvorlige hendelser er viktig for å kunne identifisere og gjenopprette negativ påvirkning. Vi har unik innsikt i bruk av digitale verktøy for kommunikasjon i komplekse leverandørkjeder. 

Vi bistår med rapportering og kommunikasjon

Redegjørelsen

Redegjørelsen skal signeres av styret og publiseres innen 30. juni årlig. Vi hjelper selskaper med å sikre at redegjørelsen møter lovens krav. 

Informasjonsplikten

Enhver har rett til informasjon om hvordan selskaper jobber med aktsomhetsvurderinger. Vi har kompetanse og erfaring med å sette opp effektive systemer og gode rutiner for å håndtere henvendelser.

GRI-rapportering

Vi er GRI-sertifiserte og har lang erfaring med utarbeiding av bærekraftsrapporter og bistand med årsrapportering. Vi kan levere alt fra innhold, til vesentlighetsanalyser og gapanalyse for å sikre at ditt selskap imøtekommer GRI-krav. 

Kristin Holter

Grunnlegger og senior partner

- Er en av Norges ledende eksperter på aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter. 

Kontakt henne på

Kristin@stakeholder.no

+47 47649783

Linnea_edited.jpg

Linnea Holter Thompson

Seniorrådgiver

- Har jobbet med aktsomhetsvurderinger i praksis og vært rådgiver for en rekke selskaper. 

Kontakt henne på

Linnea@stakeholder.no

+47 41640131

bottom of page