top of page

ÅPENHETSLOVEN

Vi bistår selskaper med skreddersydde løsninger for å imøtekomme kravene i åpenhetsloven. Vi har praktisk erfaring med aktsomhetsvurderinger og har gjennomgående kunnskap om OECDs retningslinjer med erfaring fra departement, næringsliv og offentlig sektor.

OECDs rammeverk for aktsomhetsvurderinger

Våre tjenester er skreddersydde og i tråd med OECDs retningslinjer 

Forankring og styringsdokumenter

Vi bistår selskaper med å kartlegge i hvilken grad deres rutiner er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og UNGP. Vi gjennomgår selskapets retningslinjer og vurderer nødvendige tiltak. 

Risikokartlegging

Risikokartlegging er en viktig del av aktsomhetsvurderingen. Vi bistår selskaper med å kartlegge risikoområder i deres leverandørkjede, hos forretningspartnere og egen virksomhet. 

Stanse, forebygge og redusere

Vi har erfaring fra ulike bransjer og selskaper, og er eksperter på tilpassede rutiner for å arbeide med forebyggende tiltak for å redusere negativ påvirkning. 

Overvåking av gjennomføring

og resultater

Vi bistår med å sette de rette KPIene i tråd med selskapets strategi og anerkjente rapporteringsstandarder, for å måle resultat av tiltak. 

Kommunikasjon

Vi bistår selskaper med kommunikasjon mot alle relevante interessenter. Fra offentlig kommunikasjon gjennom rapportering til interessentdialog med rettighetshavere. 

Gjenoppretting og erstatning

Kanaler for å kunne melde fra om avvik eller alvorlige hendelser er viktig for å kunne identifisere og gjenopprette negativ påvirkning. Vi har unik innsikt i bruk av digitale verktøy for kommunikasjon i komplekse leverandørkjeder. 

Vi bistår med rapportering og kommunikasjon

Redegjørelsen

Redegjørelsen skal signeres av styret og publiseres innen 30. juni årlig. Vi hjelper selskaper med å sikre at redegjørelsen møter lovens krav. 

Informasjonsplikten

Enhver har rett til informasjon om hvordan selskaper jobber med aktsomhetsvurderinger. Vi har kompetanse og erfaring med å sette opp effektive systemer og gode rutiner for å håndtere henvendelser.

Bærekraftsrapportering

Vi har mange års erfaring med GRI-rapportering, prosjektledelse og utarbeiding av bærekraftsrapporter og årsrapportering. Vi kan levere alt fra innhold, til vesentlighetsanalyser og gapanalyse for å sikre at ditt selskap imøtekommer kravene i EUs rapporteringsstandarder ESRS.

Kristin Holter

Grunnlegger og senior partner

- Er en av Norges ledende eksperter på aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter. 

Kontakt henne på

Kristin@stakeholder.no

+47 47649783

Linnea Holter Thompson

Seniorrådgiver

- Har jobbet med aktsomhetsvurderinger i praksis og vært rådgiver for en rekke selskaper. 

Kontakt henne på

Linnea@stakeholder.no

+47 41640131

bottom of page