Kommunikasjon og PR

Effektiv kommunikasjon er nødvendig for å nå forretningsmessige mål.

 

Vi bidrar blant annet med:

 • Utforming av strategier for målrettet kommunikasjon 

 • Mediekontakt, pressemeldinger, kronikker

 • Medietrening

 • Web-utvikling

 • Internkommunikasjon

 • Sosiale medier: Strategi og gjennomføring

 • Innholdsproduksjon: tekst, bilde og video

 • Stakeholder-kontakt

 • Forberedelser til og praktisk støtte i krisesituasjoner

 • Årsrapportering og bærekraftsrapportering

 

 

Miljø og klima

Virksomheter som lykkes ser forretningsmuligheter i arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft.

 

Vi bidrar blant annet med:

 • Strategiutvikling

 • Verktøy tilpasset bedriftens behov

 • Kompetansebygging

 • Management for hire

 • Rapportering etter GRI/G4

 • UN Global Compact          

 • UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Due diligence)

 • OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak

 • ISO 26 000

 • Ansvarlig leverandørkjedestyring (etisk handel)

 

 

Næringspolitikk 

Stakeholder bistår interesse-organisasjoner og bedrifter med å få politisk gjennomslag.

 

Vi bidrar blant annet med:

 • Stakeholderarbeid: kartlegging, analyser og strategier

 • Utredninger og faglige rapporter

 • Utforming av klare budskap

 • Produksjon av presentasjoner, brosjyrer, nettsider etc.

 • Kontakt med myndigheter, politikere, interesse-organisasjoner og media

 • Solid sektorkompetanse innen industri, transport, energi, miljø- og klimaspørsmål