top of page

VÅRE TJENESTER

Rådgivning, analyse og strategier for bærekraftige løsninger. Vi kombinerer bærekraftsperspektivet med innsikt i politikk, økonomi og kommunikasjon. 

Sosial bærekraft og aktsomhetsvurderinger

Vi bistår selskaper i arbeidet med sosial bærekraft. Stakeholder har rådgivere som har jobbet med sosial bærekraft i NGOer, departementer, og selskaper. Vi kombinerer vår kunnskap om sosial bærekraft og rapportering for å utvikle strategier og prosesser som reduserer risiko, styrker omdømme og formidler gode verdier.

 

Vi hjelper våre kunder i å etterleve Åpenhetslovens krav, blant annet gjennom vesentlighetsanalyser, rutiner for aktsomhetsvurderinger, rapportering og utvikling av rutiner for å kunne svare på henvendelser fra offentligheten. Senior partner i Stakeholder Kristin Holter er en av Norges ledende eksperter innen fagfeltet.

Les mer om vårt arbeid her.

Utredning og analyse

Hvordan kan fiskerinæringen kutte utslipp frem mot 2030? Hvordan vil kollektivtrafikken utvikle seg etter COVID-19 pandemien? Hva er utslippene fra norsk reiseliv og hvordan vil de utvikle seg? Dette er noen av temaene for utredninger og analyser vi har gjennomført nylig.

 

Vi kombinerer vår forståelse for klima, energi og økonomi med en evne til å analysere store mengder data for å løse komplekse utredningsoppgaver for våre kunder. Utredningene og analysene vi gjør brukes av næringsliv, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter til å forme beslutninger om forretningsutvikling, politikk og rammevilkår.

Strategi og forretningsutvikling

Hvordan skal vi dra nytte av EUs Taksonomi? Hva må vi gjøre for å stake ut en kurs mot lavutslipp-samfunnet? Hvordan skal vi effektivt kommunisere godt med våre stakeholdere? Hva er unikt med vår virksomhet?

 

Vi bistår ledere i organisasjoner og virksomheter med å realisere forretningsmål. Vi utvikler effektive strategier knyttet til bærekraft, kommunikasjon, næringspolitikk og stakeholderhåndtering.

Klima og næringspolitikk

Hvordan vil klimapolitikken i Norge og EU påvirke vår virksomhet? Hvilke næringspolitiske rammer trenger vår bransje for å nå klimamålene? Hvilket handlingsrom har vi for å endre dagens rammevilkår? Hvordan skal vi møte klimakravene som er satt?

 

Vi kombinerer kompetanse om klima og bærekraft med innsikt i politikk, forvaltning og økonomi. Det er vår innfallsvinkel og verdien vi bringer til torgs for å bistå ledere i å løse de store klima og næringspolitiske sakene som organisasjoner og selskaper nå møter.

Kommunikasjon og rapportering

Hvordan kommunisere en kompleks sak på en god og forståelig måte?Hvordan kan jeg bruke årsrapporten til å kommunisere med alle de viktigste stakeholderne mine? Hva bør vi fokusere på i vår bærekraftrapportering?

 

For oss er kommunikasjon et verktøy for å skape resultater. Stakeholder har i over 10 år bistått virksomheter og organisasjoner med kommunikasjon. Vi er rådgivere, tekstprodusenter og prosjektledere. 

I rapporteringsfasen kan vi bistå med alle faser av prosessen. Vi gjennomfører dobbel vesentlighetsanalyser for eller i samarbeid med kunden for å sikre et godt utgangspunkt til rapportering. Vi er rådgivere i prosessen med utvikling av styringsdokumenter, tiltak, mål og KPIer for bærekraftsarbeidet. Vi jobber med å sikre at rapporteringen er i henhold til  EUs krav til selskapers bærekraftsrapportering, ESRS, samt åpenhetslovens redegjørelse. Vi samarbeider med Celsia, som har utviklet en software for rapportering i hht. CSRD og taksonomien. 

bottom of page