top of page

VÅR KOMPETANSE

Teamet består av rådgivere med bakgrunn fra departement, konsulentvirksomhet, media og interesseorganisasjoner.

 

I Stakeholder kombineres kunnskap om klima og bærekraft med innsikt i politikk, økonomi og kommunikasjon. 

 

Gruppe_edited.jpg

Våre rådgivere 

Bli litt bedre kjent med teamet vårt, og vår bakgrunn.

Svein.jpg

SVEIN THOMPSON

Styreleder, senior partner
 

Tel: +47 48 12 94 21
Svein@stakeholder.no

 

Svein er styreleder og grunnlegger av Stakeholder. Han er en strategisk og analytisk rådgiver med en stor kapasitet. Svein brukes som rådgiver av ledere i norsk næringsliv, som en sparringspartner og operativ ressurs. Han har vært ansvarlig for mange utredninger som har bidratt til ny innsikt og gjennomslag. Han har flere ganger ledet komplekse arbeidsprosesser som sammenslåinger, streikeforhandlinger, og andre  situasjoner med mange sterke interesser involvert. Svein var blant annet prosjektleder for det som er forløperen til dagens Grønt Landtransportprogram. Han har jobbet med næringspolitikk siden slutten av 1980-tallet, og er en ledende ekspert på området klima og transport. ​

Svein var managing partner for norgeskontoret til Kreab Gavin Anderson, og har jobbet som rådgiver for en rekke norske og internasjonale selskaper. Han har en bakgrunn som informasjonsdirektør i Norsk Industri, og politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Svein er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole.

  • LinkedIn
Tønnes.jpg

TØNNES THOMPSON

Daglig leder, partner 
 

Tel: +47 45 44 45 64
Tonnes@stakeholder.no

 

Tønnes er partner og daglig leder i Stakeholder. Han bistår kunder med strategiprosesser, som å utvikle bærekraftstrategier eller forretningsplaner. Han har blant annet ledet vårt arbeid med å bistå et norsk energiselskap i å utvikle en bærekraftstrategi tilpasset EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet. Han har også lang erfaring med posisjoneringsarbeid og public affairs. Han jobber primært med kunder innen energi-, transport og teknologisektoren. ​

 

Tønnes kommer fra stillingen som account director i samfunnsavdelingen i Gambit Hill + Knowlton hvor han også ledet faggruppen for transport og infrastruktur. Han har en bakgrunn fra Olje- og energidepartementet hvor han jobbet som rådgiver med ansvar for eierstyring av Equinor. Tønnes er utdannet siviløkonom fra NHH med en spesialisering innen energi og finans.

  • LinkedIn
457860993.jpg

KRISTIN HOLTER

Grunnlegger, senior partner
 

Tel: +47 47 64 97 83
Kristin@stakeholder.no

 

Kristin er senior partner og grunnlegger av Stakeholder. Hun er ekspert på sosial bærekraft. Kristin jobbet ni år som rådgiver i Stakeholder før hun tok rollen som fagsjef for sirkulær økonomi i Ruter der hun jobbet med blant annet sirkulær økonomi, åpenhetsloven og ESG-rapportering. Hun er nå tilbake som rådgiver i Stakeholder med sin ekspertise på klimaendringer, aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og GRI-rapportering.

 

Kristin er tidligere daglig leder i Etisk Handel Norge, og har jobbet i seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling i Utenriksdepartementet. Hun har en master i statsvitenskap og menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo.

  • LinkedIn
Vegard.jpg

VEGARD REM

Partner, seniorrådgiver 
 

Tel: +47 91 64 05 28
Vegard@stakeholder.no

 

Vegard er partner og seniorrådgiver i Stakeholder. Han bistår kunder med utredninger og analyser, men også strategier for påvirkning. Vegard har lang erfaring fra arbeid i to toneangivende departement og har en unik innsikt i norsk klimapolitikk. I Stakeholder har blant annet vært en viktig bidragsyter i å kartlegge klimagassutslipp fra norsk reiseliv, og blir brukt av kunder til å utarbeide klimaregnskap. ​

Han kommer fra klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet hvor han jobbet med fornybar energi og hydrogen, klimapolitikk og -tiltak innenfor ulike sektorer. Vegard har blant annet ledet arbeidet med regjeringen Solbergs hydrogenstrategi. Vegard har også i en periode hatt ansvar for eierstyringen av Enova, samt jobbet med grønn konkurransekraft. Han har tidligere arbeidet med markedsanalyse og infrastrukturutvikling i Olje- og energidepartementet. Vegard er utdannet siviløkonom fra BI med spesialisering innen samfunnsøkonomi.

  • LinkedIn
34895647.jpg

MARIUS KNAGENHJELM

Seniorrådgiver
 

Tel: +47 97 57 47 92
Marius@stakeholder.no

Marius er seniorrådgiver i Stakeholder med lang fartstid hos norske myndigheter og med internasjonalt arbeid. Marius har over 15 års erfaring med sirkulærøkonomi, CO2-fangst og lagring, klima, miljø og energi fra stillinger i Olje- og energidepartementet, Miljødirektoratet og EØS-midlene i Brüssel.

Marius kommer fra seksjon for sirkulær økonomi i Miljødirektoratet hvor han jobbet med vurderinger av kommende EU-regelverk for sirkulær økonomi og som prosjektleder for utredninger om økt materialgjenvinning av avfall. I stilling som teamleder hos EØS-midlene hadde Marius ansvar for etablering av støtteordninger for klima, energi og miljø i en rekke land i Sentral- og Sør-Europa. I Olje- og energidepartementet hadde han ansvar for arbeid med og oppfølging av Norges strategi for CO2-fangst og lagring, eierstyring av Gassnova og virkemidler for forskning og teknologiutvikling på energiområdet.

Marius har en mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics and Political Science, der han spesialiserte seg innen politisk økonomi og miljø.

  • LinkedIn
Linnea_edited.jpg

LINNEA HOLTER THOMPSON

Seniorrådgiver

Tel: +47 41640131
Linnea@stakeholder.no

Linnea er seniorrådgiver i Stakeholder. Hun kommer fra stillingen som senior consultant i avdelingen Climate Change and Sustainability Services i EY der hun har bistått kunder med å imøtekomme åpenhetslovens krav og annet prosjektarbeid innen menneskerettigheter og sosial bærekraft. Linnea har tidligere jobbet som CSR Specialist i bærekraftsavdelingen hos det norske kleskonsernet Varner, der hun blant annet jobbet med aktsomhetsvurderinger og leverandøroppfølging, åpenhetsloven og GRI-rapportering. Linnea har også bred erfaring fra kommunikasjonsfeltet: fra tekst- og innholdsproduksjon, utvikling av årsrapporter, til mediehåndtering og strategi.

Linnea har en master i media og internasjonal business fra Erasmus Universitet i Rotterdam, og er publisert i tidsskriftet International Journal of Communication med sin artikkel om bruk av digitale varslings- og informasjonskanaler i globale leverandørkjeder.

  • LinkedIn

Karriere 

Hvis du har lyst til å lære mer om hvem vi er, hva vi jobber med og lurer på om du kunne passe på laget, ta kontakt med Tønnes.

Hva tror vi du kan?

Du har kompetanse om bærekraft, enten klima, miljø, eller sosial bærekraft. Du er samfunnsinteressert og kjenner poltikk eller forvaltning. Du kan skrive godt om saker som er vanskelige. Du liker å se på problemstillinger fra et overordnet perspektiv, men er ikke redd for å gå inn i detaljer.

Hva verdsetter vi?

Vi setter personlige egenskaper høyt, både hos oss selv og våre kunder. Vår jobb er å gjøre kundene våre gode, det krever trygghet å la andre ta æren for arbeidet du har gjort. Trivsel på jobben og balanse i livet har første prioritet, men vi rekker alltid deadlines. Vi setter ærlighet høyt, men kun dersom du er høflig. Vi er lagspillere, men du må være selvstendig for å jobbe her.

​Hva kan vi tilby?

Stor frihet, meningsfylte oppdrag for spennende kunder, muligheter til å påvirke og forme utviklingen til et rådgivningsselskap i vekst. Gode lønns- og pensjonsvilkår og sentrale kontorer.

 

80902347.jpg
bottom of page