top of page
vasilios-muselimis-C9NtZAEP-RI-unsplash (2).jpg

Kraft og fornybar energi

Elektrifisering og fornybar kraft er det viktigste tiltaket for å kutte klimagassutslipp. Avkarbonisering av energiforbruket er en massiv oppgave som krever store investeringer, teknologisk utvikling og innovasjon. Utviklingen er konfliktfylt og politisk krevende. Vi har jobbet tett med sektoren i over ett tiår både som rådgivere og fra forvaltningen.

Biodrivstoff

Biodrivstoff er en viktig bidragsyter til klimakutt på kort og lang sikt, og en ny industriell mulighet for Norge. Biodrivstoff i gass og flytende form er en viktig klimaløsning for deler av veitrafikken, maritim sektor, luftfart og anleggsektoren. Stakeholder er ett av Norges fremste miljøer innen biodrivstoff og jobber med både produsenter og forbrukere.

Logistikk og transport

Bransjen står midt i endringer drevet frem av globale megatrender som digitalisering, e-handel, og ikke minst avkarbonisering. I knallhard internasjonal konkurranse er det press på aktørenes evne til å omstille seg og til å sikre trygge og gode arbeidsforhold. Vi har jobbet med de største aktørene i bransjen.

Kollektivtransport

Vi skal ikke bare kutte CO2 utslippene, vi skal bevege oss mot en sirkulær økonomi og skape grønne og levende byer. Kollektivtrafikken er det viktigste svaret på dette. 

 

Vi bistår bransjen for å gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt.

Fiskeri og havbruk

Fiskeri og havbruk er næringer av stor økonomisk, sosial og historisk betydning for Norge. Nå står vi foran den krevende oppgaven å finne lav- og nullutslippsløsninger for fiskeflåten og havbruksnæringen. Vi kjenner sektoren, det komplekse regulatoriske rammeverket og aktørene godt.

Reiseliv

Norsk natur, mat og kultur er et høykvalitets reiselivsprodukt med stor økonomisk verdi. Bærekraftig reiseliv er nøkkelen til langsiktig verdiskaping i sektoren.

​Bransjen bruker våre vurderinger til å forme utviklingen av reiselivet i retningen høyere verdi og lavere utslipp.

Luftfart

Luftfart er en sentral del av norsk infrastruktur. Det er en bransje med veldig sterk nasjonal og internasjonal konkurranse, og en bransje der utslippskutt er dyrt.

 

Vi har bistått bransjens interesseorganisasjon med å navigere stakeholderlandskapet og i en rekke næringspolitiske spørsmål.

Bygg og anlegg

Bygg og anleggsektoren bygger fremtiden. Smartere materialvalg og bruk av lav- og nullutslippsløsninger gir viktige bidrag til en bærekraftig utvikling. 

Vi bistår bransjen å utvikle rammevilkår som gjør det lønnsomt å ta bærekraftige valg. 

Digitalisering

Digitalisering griper inn i alle bransjer og endringene skjer stadig raskere. Teknologi og digitalisering brukt riktig, effektiviserer virksomheter og reduserer forbruk av ressurser.

 

Stakeholder hjelper selskaper i sektoren med posisjonering, strategi og kommunikasjon.

Prosessindustri

Norsk prosessindustri skal levere materialer til en bærekraftig fremtid. Ren energi kombinert med verdensledende kompetanse gjør at de kan utvikle neste generasjons lønnsomme løsninger.

 

Vår oppgave er å bistå industrien å gjennomføre de ambisiøse planen for bærekraftig produksjon, blant annet ved å navigere i norsk og europeisk klimapolitikk.

Retail og dagligvare

Tekstil, kosmetikk, møbler og dagligvarer - med høye forventninger fra forbrukere og strengere lovkrav fra myndigheter er selskaper nødt til å ha kontroll på sosiale forhold, klima- og miljøpåvirkning. 

Vi har god erfaring med å hjelpe selskaper med blant annet rutiner for aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter, bærekraftsrapportering, kommunikasjon og intern opplæring innen bærekraft.

SEKTORER

Klima og bærekraft kombinert med innsikt i politikk, økonomi og kommunikasjon. 

bottom of page