Sektorer 

Klima og bærekraft kombinert med innsikt i politikk, økonomi og kommunikasjon.