top of page

Klimarapport for norsk reiseliv

På oppdrag for NHO Reiseliv har Stakeholder skrevet en rapport om klima og norsk reiseliv. Rapporten "Klimarapport norsk reiseliv 2021" gir en oversikt over reiselivsnæringens klimaregnskap, og viser hvordan EUs klimatiltak vil påvirke utslipp knyttet til reiselivet i årene som kommer. En interaktiv versjon av rapporten finnes her.


Rapporten tar blant annet for seg følgende spørsmål:

  • Hva er det norske reiselivets totale utslipp?

  • Hvordan vil EUs klimapakke "Klar for 55" påvirke utslipp knyttet til norsk reiseliv?

  • Hvor langt har vi kommet mot et grønnere reiseliv i 2030 og 2050?

  • Hvordan kan norsk reiseliv bidra til å redusere Norges klimagassutslipp?Hovedfunn og hele rapporten finnes på NHO reiseliv sine nettsider, her: https://www.nhoreiseliv.no/tall-og-fakta/Klimarapport2021/


Du kan også laste ned rapporten her:

stakeholder-klimarapport-norsk-reiseliv-2021
.pdf
Download PDF • 2.51MB

Comments


bottom of page