top of page

Klimanotat for MEF

Som grunnlag for MEF sitt nye klimanotat har Stakeholder gjennomført en analyse av anleggsektorens klimagassutslipp og vurdert hvordan bransjen kan bidra til å nå klimamålene som er satt for ikke-kvotepliktig sektor.

MEF-notat 01-2022 Klima-og-miljøarbeid
.pdf
Download PDF • 4.84MB



コメント


bottom of page