top of page

Hva med litt energisparing?Onsdag 24. august presenterte den tyske regjeringen en forskrift som pålegger offentlig sektor, husholdninger og næringslivet å spare energi til oppvarming og belysning. Fra september til februar neste år gjelder følgende:

  • Makstemperaturen innendørs på offentlige arbeidsplasser settes til 19 grader for dem med stillesittende arbeid, og ned til 16 grader for dem som har fysisk krevende arbeid.

  • Omsettere av gass/varme er forpliktet til å informere om sparepotensialet, én grad celsius lavere temperatur tilsvarer seks prosent lavere energiforbruk.

  • Det blir forbudt å varme opp private svømmebasseng.

  • Det blir forbudt å holde ytterdøren til butikker, lager etc. åpne.

  • Det blir forbudt å belyse bygg, statuer etc. utendørs, med mindre det trengs av sikkerhetsmessige grunner.

  • Det blir forbudt med lys i reklameskilt mellom 22:00 og 16:00

I Norge ser det ut som om at det er politisk enighet om at vi har en energipriskrise – ikke en energikrise (ennå). Det er selvsagt fint at staten tar det meste av min strømregning, men det gjør også at jeg tenker litt mindre på strømforbruket mitt enn jeg ellers ville gjort.


For de av oss som tror energiprisen har noe med tilbud og etterspørsel å gjøre, vil tiltak for å spare energi også være et godt tiltak i Norge. Kanskje bør den norske regjeringen vurdere noen tilsvarende tiltak? Eller i det minste en kraftfull informasjonskampanje for kortsiktige og langsiktige energisparetiltak for både husholdninger og bedrifter?


Never waste a good crises.


Dette innlegget sto på trykk i DN 26.08.2022.

https://www.dn.no/innlegg/hva-med-litt-energisparing/2-1-1285269

Comments


bottom of page