top of page

Aktsomhetsvurderinger for deg som begynner fra scratchOmtrent 9000 selskaper skal få på plass rutiner for aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven. Noen går en hektisk tid i møte, og må finne ut hvordan de skal imøtekomme kravene før det skal rapporteres 30. juni. Her er noen tips.Få oversikt

For å kunne kartlegge hvor man potensielt har negativ påvirkning, må man ha oversikt over hva selskapet driver med, hva man kjøper inn, hvem man samarbeider med og så videre.


Om ikke det eksisterer allerede, tegn opp et kart over selskapet og leverandørkjeden din. Det hjelper å få et overordnet bilde over de ulike leddene som skal følges opp. Åpenhetsloven inkluderer egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere, så husk å inkludere disse tre leddene.


Det er ofte til hjelp å lage en oversikt over de rette personene i organisasjonen. For eksempel: Hvem har innkjøpsansvar? Hvem har ansvar for kontraktskrav mot andre parter? Hvem jobber med HR? Og hvem har kunnskap om produktene og tjenestene som inngår i leverandørkjeden? For eksempel produksjonsprosesser og hvilke materialer som brukes. Eller kanskje hvor IT-supportsenteret er lokalisert.


Tenk rutine og tiltak

Når du har fått en bedre oversikt over leverandørkjeden og forståelse for hvilke roller som er relevante, er du i gang. Nå kan du begynne å kartlegge hvilke rutiner som finnes, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å gjøre at rutinen er i tråd med OECDs retningslinjer.


Kanskje har dere allerede kontraktsvilkår som nevner etiske krav til leverandører, men ikke gjort det klart akkurat hvilke forventninger dere har? Da har du avdekket en rutine: etiske krav ved kontraktsinngåelse. Og et tiltak: revidere kravene åpenhetsloven stiller om fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og levelønn.


Kanskje har innkjøperne allerede en rutine for å sette leverandører inn i risikomatriser, men vurderer risiko kun for selskapet og ikke risiko for menneskerettighetene. Her kan man utvide rutinen ved å inkludere risiko knyttet til hvilket land de opererer, og hvilken bransje det er snakk om. En oversikt over hvilke leverandører som opererer i land der det er høy risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter er nødvendig for å prioritere videre oppfølging.


Informer styret

Husk at det er styret som er ansvarlig. Det kan det være smart å minne dem om. Forbrukertilsynet skriver på sine nettsider at det må «forankres i styret at virksomheten skal overholde pliktene i åpenhetsloven», og at styret bør vedta en plan for hvordan dette skal utføres.


Forbrukertilsynets informasjonssider om åpenhetsloven finner du her: Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet

Comments


bottom of page