top of page

GRØNT LANDTRANSPORTPROGRAM

Stakeholder er prosjektleder for Grønt landtransportprograms to pilotprosjekter om biogass og ekspressbussruter. Vi skal bidra til at bedriftene i transportsektoren kan gjøre gode valg som sikrer at Norge når klimamålene.

Les saken fra NHO her.

Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om det grønne skifte i landtransporten. Deltakerne i programmet er Klima og miljødepartementet, tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, og offentlige virksomheter. Målet er å bidra til å halvere klimautslippene fra transport i Norge innen 2030. 

Les mer om programmet her.

buss
bottom of page