top of page

Rådgivning, analyse

og strategier for

bærekraftige løsninger

SOSIAL BÆREKRAFT OG AKTSOMHETSVURDERINGER

Vi bistår selskaper i arbeidet med sosial bærekraft.

UTREDNING OG ANALYSE

Vi kombinerer vår forståelse for klima, energi og økonomi med en evne til å analysere store mengder data for å løse komplekse utredningsoppgaver for våre kunder.

KOMMUNIKASJON OG RAPPORTERING

Vi bistår organisasjoner og virksomheter med å realisere forretningsmål.

KLIMA OG NÆRINGSPOLITIKK

Vi kombinerer kompetanse om klima og bærekraft med innsikt i politikk, forvaltning og økonomi.

STRATEGI OG FORRETNINGSUTVIKLING

Vi er en strategisk sparringspartner og operativ ressurs for ledere.

VÅRE RÅDGIVERE

Stakeholder har jobbet med bærekraft siden 2009. Teamet består av rådgivere med bakgrunn fra departement, konsulentvirksomhet, media, privat næringsliv og interesseorganisasjoner. Vi kombinerer kunnskap om bærekraft med faglig tyngde innen politikk, økonomi, strategi og kommunikasjon.

bottom of page