499968734_edited_edited_edited.jpg

STAKEHOLDER

Klima og bærekraft kombinert med innsikt i politikk, økonomi og kommunikasjon.

HVEM ER VI?

Klima og miljøkrisen er vår generasjons største utfordring. For næringslivet er det både en stor mulighet og risiko.

 

Vår oppgave er å bistå kunder i å finne politiske, tekniske og kommersielle løsninger som både er bærekraftige og gir bedret konkurransekraft. På den måten håper vi å gjøre verden til et bedre sted ved å skape verdier for alle stakeholdere.

Vi kombinerer kompetanse om klima og bærekraft med innsikt i politikk, forvaltning og økonomi. Rådgiverne våre har bakgrunn fra departement, konsulentvirksomhet, media og interesseorganisasjoner.

Vi er opptatt av det store bildet og vår tilnærming til problemløsning er basert på de tre fasene: Utredning - Strategi – Gjennomføring.

 

VÅRE KUNDER I 2021

kunder 21.png
 

KONTAKT

Adresse og kontaktinfo
 

KIME, Galleri Oslo

Schweigaards gate 14, 0191 Oslo

E-post: Tonnes@stakeholder.no

Tel: + 47 45 44 45 64

  • Linkedin - Hvit Circle