Vi tror på løsninger som er lønnsomme, miljøvennlige og tar hensyn til mennesket - samtidig

Stakeholder er et rådgivningsbyrå hvor arbeidet med kommunikasjon, rammebetingelser, samfunnsansvar og bærekraft tjener samme målsetting: Å styrke kundens langsiktige posisjon.

 

Målrettet arbeid med samfunnsansvar lønner seg, når målet er en sterk markedsposisjon. 

Vellykket politisk arbeid krever innsikt i hvordan det politiske systemet fungerer, god analyse av omverdenen og  et godt omdømme.

Effektiv intern og ekstern kommunikasjon er avgjørende for å nå sentrale forretningsmessige mål.

E-post:

Svein@stakeholder.no

Linnea@stakeholder.no

Adresse: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

Org. nr: 994452096 mva

Stakeholder AS støtter Leger Uten Grenser