top of page

SECTORS

Stakeholder combines expertise on sustainability with insight in politis, economics and communication.

Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om det grønne skifte i landtransporten. Deltakerne i programmet er Klima og miljødepartementet, tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, og offentlige virksomheter. Målet er å bidra til å halvere klimautslippene fra transport i Norge innen 2030. 

Les mer om programmet her.

buss
bottom of page