Rapport: Vil COVID-19 pandemien gi langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?

Kunde: NHO Transport

Oppdrag: Rapport om COVID-19 pandemiens påvirkning på kollektivtrafikken


Kollektivtrafikken nesten halvert

Kollektivtrafikken ble nesten halvert fra 12. mars og ut 2020. Av de store byområdene ble Akershus hardest truffet. Nedgangen i 2021 ser ut til å bli like stor, slik at fylkenes billettinntekter vil falle med minst fire milliarder kroner sammenlignet med 2019.


Dette viser rapporten «Vil covid-19 pandemien gi en langsiktig nedgang i kollektivtrafikken?» laget av Stakeholder på oppdrag fra NHO Transport.


VG: Kollektivtrafikken falt 40 prosent i Oslo og Viken

Stavanger Aftenblad: 6 millioner færre kollektivreiser på Nord-Jæren i fjor


Rapporten legger til grunn at myndighetenes råd om å unngå kollektive transportmidler vil opphøre 1. september 2021. Det antas at det vil bli en motvillig tilpasning til en ny normal som ligger cirka 10 prosent under passasjertallet i 2019. Flere vil føle ubehag ved å sitte trangt sammenlignet med tidligere, men på den annen side vil økt trafikk på veiene gi mer kø og lengre reisetid for personbilen. Det er avveiningen mellom disse to forholdene som vil styre utviklingen, hvis det ikke treffes tiltak for å bedre kollektivtilbudet.


Det vil innebære en vesentlig dreining fra kollektivtrafikk til personbiler, noe som vil medføre store samfunnsøkonomiske kostnader, i tillegg til at byvekstavtalene og belønningsavtalene neppe vil la seg oppfylle.


Utviklingen vil gi en varig nedgang i inntektene for fylkene, og skape usikkerhet om kollektivtrafikkens fremtid.

Rapporten baserer seg på tall fra kollektivtrafikkselskapene Ruter, AtB, Skyss og Kolumbus.

  • Akershus: Passasjerbelegg på 53 prosent av normalt i ukene 11-52

  • Oslo: Passasjerbelegg på 57 prosent av normalt i ukene 11-52

  • Stor-Trondheim: Passasjerbelegg på 57 prosent sammenlignet med 2019 i ukene 11-52

  • Bergen med omland Passasjerbelegg på 62 prosent sammenlignet med 2019 i ukene 11-52

  • Nord-Jæren:Passasjerbelegg på 67 prosent sammenlignet med 2019 i ukene 11-52

Rapporten viser også at det har vært en betydelig økning i bruk av sykkel:

  • Oslo +35 prosent

  • Bergen + 29 prosent

  • Trondheim + 13 prosent

I Stavanger har det vært en nedgang i sykling på åtte prosent, men Stavanger har hatt praktiske problemer med trafikktellerne i november og desember.


Du kan lese rapporten her.Utvalgte saker
Nylige innlegg