Skagerak Energi - Årsrapport 2018

Kunde: Skagerak Energi - et stort regionalt energiselskap

Hva: Årsrapporter og bærekraftsrapportering siden 2009

Skagerak Energi er en av Norges største regionale energiselskaper med hovedkontor i Porsgrunn. Stakeholder har laget selskapets årsrapport siden 2009 og bidratt til at årsrapporten også rommer god rapportering av forhold til knyttet til energi, miljø og samfunnsansvar. Skagerak Energi var en av Norges første selskaper med en bred samlet rapportering for finansiell og ikke-finansiell informasjon.

Stakeholder er med i hele prosessen - fra konseptutvikling og innholdsplanlegging til tekstproduksjon, beregninger og grafikk, samt å være konsulent på GRI-rapportering og samfunnsansvar.

Du finner rapporten her.

Skagerak Energi Årsrapport 2018

Utvalgte saker
Nylige innlegg