Digital crowdsourcing i leverandørkjeder

Spredningen av mobiler og smarttelefoner åpner for informasjonsinnhenting direkte fra arbeidere i leverandørkjeder. Crowdsourcing er en måte å gjøre dette på.

Hva er crowdsourcing?

Crowdsourcing er et begrep som omfatter måten man samler informasjon fra en gruppe mennesker, gjerne via sosiale medier eller andre nettplattformer. Innovasjonskonkurranser, offentlig byplanlegging, informasjonshenting i krisesituasjoner, eller Wikipedia er eksempler på områder der crowdsourcing er et nyttig verktøy.

Et interessant eksempel er plattformen Ushahidi. Ushahidi startet som et prosjekt der man ville samle rapporter om misbruk etter valg i Kenya. Plattformen bruker et kart for å lokalisere rapporteringene, og man får en oversikt over meninger og hvor disse befinner seg. Dette verktøyet kan nå brukes til å samle meninger og rapporter om hva som helst, og har blitt brukt som plattform for informasjonsinnhenting i prosjekter om blant annet skolemobbing i Sverige og kvinnemisbruk i India. Det interessante ved crowdsourcing-plattformer som dette er at de gir muligheten til å samle informasjon direkte fra folket og samle det på ett sted.

Dialog via mobiler

Nå har crowdsourcing også blitt en måte å samle informasjon direkte fra fabrikkarbeidere i land som Bangladesh, Tyrkia og Kambodsja. Ved bruk av mobiltelefoner kan arbeidere både få informasjon de ønsker om rettigheter og ansvar, og samtidig dele informasjon om hvordan forholdende er der de jobber. Bedrifter som LaborVoices har utviklet plattformer som gjør at arbeidere kan ringe inn til et enkelt telefonnummer, de kan svare på en kort spørreundersøkelse og deretter få informasjon om forhold i fabrikker i området sitt. LaborVoices har altså en informasjonssirkel der den informasjonen de henter inn, blir analysert og sent ut igjen slik at fabrikkarbeiderne kan ta informerte valg i jobbhverdagen sin. De jobber også med spesifikke kunder, som klesmerker. Dermed kan et klesmerke gå inn i et område, få informasjon om forhold ved sine fabrikker direkte fra arbeidere og deretter vurdere tiltak.

Bruk av mobilteknologi gjør det mulig å innhente mer, bedre og detaljert informasjon. Man kan enkelt argumentere for at dette er et godt alternativ, eller tillegg, til fysiske fabrikkinspeksjoner.

Jo mer ”mainstream” bruk av smarttelefoner og god internettilgang blir, og jo bedre informasjon kan man hente inn. I nær fremtid vil man i tillegg kunne hente inn bilder og videoer, og vite akkurat hvor ting skjer ved hjelp av GPS. Dessuten vil man enklere kunne spre informasjonsvideoer om arbeidsrettigheter og ansvar.

Crowdsourcing via mobil

Utvalgte saker
Nylige innlegg