VEIKART for næringslivets transporter – med høy mobilitet mot null utslipp i 2050

(September 2016) Transportsektoren har gått sammen om å lage en rapport om hvordan bransjens klimagassutslipp kan reduseres. Stakeholder, ved Svein Thompson, var prosjektleder for samarbeidet og er rapportens forfatter.

De 12 næringsorganisasjonene NHO, LO, Norges Lastebileier-­‐Forbund, NHO Logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, Norsk Havneforening, Norges Skogeierforbund, Norsk Petroleumsinstitutt, Fiskebåt (havfiskeflåtens organisasjon) Maskinentreprenørenes Forbund, sammen med miljøorganisasjonen Zero, mener at det er mulig å redusere utslipp fra næringslivets transporter med 45-60 prosent innen 2030 og fjerne dem helt innen 2050.

I rapporten legges det vekt på følgende tiltak:

Effektivisering: Fortsett en knallhard effektivisering av godstransporten; fisk fisken raskere og med færre fartøy, kjøp anleggsmaskiner som flytter mer masse per time og sørg for at bussen faktisk kommer frem i kollektivfeltet, slik at den kan holde produksjonen høy.

Grønt på tanken: Få sving på produksjon av biodrivstoff ‑ bensin, diesel og biogass – med høy klimaeffekt som ikke fortrenger matproduksjon. Stikkordet er skogråstoff, gjerne utnyttelse av de deler trelastindustrien ikke kan lage planker av.

Bruk el-motor: Næringslivet må fase ut varebiler med forbrenningsmotorer. Hvis alle bytter til elektriske motor vil den mobile utslippskilden som har økt raskest siden 1990 bli fjernet. Allerede i dag vil en elbil være det beste alternativet for mange. Oppgaven de neste årene er gjøre det til det beste alternativet for alle.

Også skip og tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner vil få gode elektriske løsninger de neste årene

Høyere avgifter vil ikke løse problemet med utslipp fra transportsektoren. Derfor har de 13 organisasjonene bedt om at CO2-avgiften næringslivet betaler sluses inn i et CO2-fond, som skal gi tilskudd til blant annet elektriske vare- og lastebiler. Teknologien er på plass: allerede neste år kan man kjøpe masseproduserte elektriske nyttekjøretøy med 11 kubikkmeter lastekapasitet, som er perfekte for distribusjonsselskaper og håndverkere. E-lastebiler med 19 tonn totalvekt er også rett rundt svingen.

Last ned rapporten fra NHOs nettsider

Veikart for næringslivets transporter

Utvalgte saker
Nylige innlegg