Målrettet kommunikasjon

Kunde: NHO Luftfart - interesseorganisasjon for luftfarten i Norge

Hva: Alle typer kommunikasjonsbistand

NHO Luftfarts oppgave er å fremme medlemmenes interesser. Stakeholders oppgave er å være der når NHO Luftfart har behov for kommunikasjonsbistand. Det siste store prosjektet Stakeholder har gjennomført for NHO Luftfart, er rapporten “En nyttig og bærekraftig norsk luftfart”, hvor konseptet er utviklet av Stakeholder og NHO Luftfart i samarbeid. Stakeholder har skrevet tekstene i rapporten, gjort beregninger og laget grafikk, og hatt ansvaret for prosjektet frem til trykking.

Neste skritt er bruk av rapporten innhold mot politikere, myndigheter, andre interesseorganisasjoner og de reisende. Hovedoppgaven er å fjerne myten om at luftfarten er en klimaversting: Luftfarten står for to prosent av CO2-utslippene, mens publikum tror luftfarten står for 30 prosent. Vi vet ikke hvem som har klart å etterlate inntrykket av luftfarten som klimaversting, men vår oppgave er å rette det opp!

Norsk Luftfart bærekraft

Utvalgte saker
Nylige innlegg