Bærekraft betyr kontinuerlige forbedringer

Kunde: Elkem - Verdens ledende silisiumprodusent

Hva: Bærekraftsrapportering fra og med 2011

For Elkem danner bærekraftig drift grunnlaget for god lønnsomhet, og Elkem Business System setter kontinuerlig forbedringer i alle ledd av virksomheten i system. Resultatet er innovasjonskraft, gode HMS-resultater, ressursøkonomisering, reduksjon i energiforbruk og utslipp og selvstendige og dyktige medarbeidere i Europa, Amerika, Afrika og Asia.

Stakeholder har laget Elkems bærekraftsrapport siden 2011 og årsrapport fra 2013. Stakeholder deltar aktivt i vurderingen av innhold og hva som bør rapporteres, innhenter informasjon fra organisasjonen, utarbeider tekster og lager grafikk.

Elkem Årsrapport

Utvalgte saker
Nylige innlegg