Ambisiøs klimastrategi skaper oppmerksomhet

Kunde: PostNord Norge

Hva: Strategi for reduksjon av klimagasser

PostNord er en av Stakeholders eldste kunder og vi har gjort en rekke ulike kommunikasjonsoppgaver for selskapet siden 2009.

Våren 2015 startet vi arbeidet med en strategi for å erstatte diesel med alternativt drivstoff. Stakeholders oppgave var i første omgang å lage en rapport, der vi beregnet hvordan andre drivstofftyper gradvis kan erstatte diesel i norsk godstransport på land frem mot 2030. Konklusjonen ble overraskende positiv: Det er mulig å kutte CO2-utslippet med hele 75 prosent, hvis man utnytter de mulighet som finnes.

Deretter bidro vi til at saken fikk oppmerksomhet i media.

PostNord Norge kommunikasjonsprosjekt

Utvalgte saker
Nylige innlegg