Samfunnsansvar: Gap-analyse mot myndighetskrav

September 6, 2017

Kunde: Norges OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Hva: Analyseverktøy for bedriftens status på samfunnsansvar

 

OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv  oppsummerer hva myndighetene i OECD-landene, inkludert norske myndigheter,  forventer av næringslivet når det gjelder samfunnsansvar. Norske bedrifter som bryter retningslinjene kan klages inn til det norske OECD kontaktpunktet. Retningslinjene omhandler temaer som korrupsjon, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima. Kravene i OECDs retningslinjer er i tråd med andre standarder, som ISO 26 000, UN Guiding Principles on Business and Human Rights og FNs Global Compact. Stakeholder har utviklet et testverktøy som kartlegger hvordan bedriften presterer i forhold til kravene fra OECD og norske myndigheter. Bedrifter kan bruke verktøyet selv. Stakeholder gjennomfører analyser som viser bedriftens styrker og svakheter, og tilbyr støtte i arbeidet med å forbedre bedriftens arbeid med samfunnsansvar.

 

 

 

Please reload

Utvalgte saker

Greenhouse Gas Emissions Linked to Norwegian Tourism

1/10
Please reload

Nylige innlegg
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

E-post:

Svein@stakeholder.no

Linnea@stakeholder.no

Adresse: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

Org. nr: 994452096 mva

Stakeholder AS støtter Leger Uten Grenser