Årsrapporter - finansiell informasjon og samfunnsansvar

Stakeholder bistår kunder med både årsrapportering og bærekraftsrapportering

Fra og med 2013 har Regnskapsloven gjort det til en plikt for alle store selskaper å rapportere om sitt arbeid med samfunnsansvar. Informasjonen kan gis i årsrapporten, eller i en egen rapport. God bærekraftsrapportering dreier seg om temaene hvor bedriftens påvirkning på samfunn og miljø er størst. Rapporteringsstandarden GRI Standards (tidligere GRI/G4) er et godt verktøy for å sikre at bærekraftsrapporten handler om nettopp dette. Stakeholder bistår i rapportering etter GRI Standards og gjennomfører kompetansebyggende workshops, stakeholderdialog, definisjon av innhold og indikatorer, tekstproduksjon, grafikk, layout m.m. - hele veien til ferdig rapport.

Utvalgte saker
Nylige innlegg