Grønn transport: Fra intensjoner til handling

12 næringsorganisasjoner, sammen med miljøorganisasjonen Zero, mener at det er mulig å redusere utslipp fra næringslivets transporter med 45-60 prosent innen 2030 og fjerne dem helt innen 2050.

Mens nordmenn flest var i ferie kom EU-kommisjonen med beskjed om at Norge skal redusere utslippet av klimagasser med 40 prosent mellom 2005 og 2030.

-Målet på 40 prosent var ventet, og vil bety en akselerering av norsk klimapolitikk. Spesielt innen transport og landbruk vil vi se store endringer i årene som kommer. Hele samfunnet vårt blir påvirket av de ambisiøse målene, slo klima- og miljøminister Vidar Helgesen fast.

Transportsektoren har gått sammen om å lage en rapport for hvordan bransjens klimagassutslipp kan reduseres. Stakeholder, ved Svein Thompson, var prosjektleder for de 13 organisasjonene, og førte rapporten i pennen.

En rask oppsummering av rapporten:

Effektivisering: Fortsett en knallhard effektivisering av godstransporten; fisk fisken raskere og med færre fartøy, kjøp anleggsmaskiner som flytter mer masse per time og sørg for at bussen faktisk kommer frem i kollektivfeltet, slik at den kan holde produksjonen høy.

Grønt på tanken: Få sving på produksjon av biodrivstoff ‑ bensin, diesel og biogass – med høy klimaeffekt som ikke fortrenger matproduksjon. Stikkordet er skogråstoff, gjerne utnyttelse av de deler trelastindustrien ikke kan lage planker av.

Bruk el-motor: Næringslivet må slutte å kjøpe varebiler med forbrenningsmotorer. Hvis alle bytter til elektriske motor vil vi fjerne den mobile utslippskilden som har økt raskest siden 1990. Andre grunner til å slutte med dieselbiler? Fordi det vil bli mer lønnsomt og mer behagelig å kjøre elbiler. Allerede i dag vil en elbil være det beste alternativet for mange. Oppgaven de neste årene er gjøre det til det beste alternativet for alle.

Også skip og tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner vil få gode elektriske løsninger de neste årene

Høyere avgifter vil ikke løse problemet med utslipp fra transportsektoren. Derfor har de 13 organisasjonene med LO, NHO og Zero i spissen bedt om at CO2-avgiften næringslivet betaler sluses inn i et CO2-fond, som skal gi tilskudd til blant annet elektriske vare- og lastebiler. Allerede neste år kan man kjøpe masseproduserte elektriske nyttekjøretøy med 11 kubikkmeter lastekapasitet, som er perfekte for distribusjonsselskaper og håndverkere. E-lastebiler med 19 tonn totalvekt er også rett rundt svingen.

Nå er oppgaven å få med seg de som faktisk avgjør hva slags varebiler næringslivet kjører og hva slags drivstoff de velger. Det skal lønne seg å tenke grønt – men man må også være smart nok til å se litt lengre enn neste kvartalsrapport.

Vinnerne blir dem som klarer å få kundene til å betale litt ekstra for klimavennlig transport, og da må de kunne presentere kunden for et godt alternativ.

Lese hele rapporten

Veikart for næringslivets transporter

Utvalgte saker
Nylige innlegg