Obligatorisk bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering er en god måte å fortelle viktige samarbeidspartnere, som investorer, ansatte og kunder, om hvordan bedriften håndterer temaer som betyr mye for lønnsomhet og omdømme. Kort sagt: bedriftens fremtidsutsikter.

Stort sett er slik rapportering frivillig, men stadig oftere finner man at bærekraftsrapportering er et lovkrav, slik som den norske Regnskapslovens § 3 c. Viktige aktører, som børser, stiller også krav om bærekraftsrapportering.

Stakeholder har laget en oversikt over hvilke krav om bærekraftsrapportering som enten foreligger eller er under utvikling i et utvalg viktige jurisdiksjoner:

  • EU og utvalgte EU-land: Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia

  • Asia: Kina, Taiwan og Singapore

  • USA

Last ned den fulle oversikten om krav til bærekraftsrapportering her

Utvalgte saker
Nylige innlegg