Prosjekt Bedre verden: 17 måter bedrifter kan bidra på

25.september 2015 vedtok FN verdens nye utviklingsmål. Det er 17 hovedmål, hver av dem med en lang liste delmål. Med andre ord: Det er lett for alle å finne et mål som passer.

Hva har de 17 målene med næringslivet å gjøre?

  • Ingen av målene kan nås uten at næringslivet bidrar.

  • Alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, kan finne sitt mål, sin måte å bidra på.

Om ikke annet, så i ren egeninteresse. Temaene utviklingsmålene dreier seg om, som ressursknapphet, fattigdom, konflikter og sykdom er bad for business. Næringslivet trenger en verden hvor utviklingsmålene er realisert.

Dette er ikke et nytt budskap. Allerede i 2010 startet World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) arbeidet med Vision 2050. Budskapet i Vision 2050 ligner FNs utviklingsmål: Skal kloden bli et sted å bo også i fremtiden må ting gjøres annerledes. Vision 2050 beskriver vinnerbedriftene som de som bidrar til en bærekraftig fremtid.

Bedrifter som allerede arbeider innenfor rammene av Vision 2050 bør være de første til å erklære seg som bidragsytere til FNs utviklingsmål. Mens de aller færreste har hørt om Vision 2050, vil utviklingsmålene raskt bli allmennkunnskap. Bedriftens innsats blir del av en global dugnad. Det gir effekt og legitimitet.

For å hjelpe bedrifter i gang med arbeidet, har FNs Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) laget en veileder: The SDG Compass.

Veilederen skisserer en strukturert arbeidsprosess, og inneholder i tillegg forslag til indikatorer, hentet fra GRI/G4.

Du finner veilederen her: http://sdgcompass.org/

Utvalgte saker
Nylige innlegg