Bedrifter og menneskerettigheter: Know and Show

Pilotprosjektet Human rights due diligence er et prosjekt i regi av Norges nasjonale OECD kontaktpunkt og Utenriksdepartementet. Stakeholder leder prosjektet, sammen med International Law and Policy Institute (ILPI).

Human Rights Due Diligence er det nye buzz-wordet innen samfunnsansvar. Human rights due diligence betyr at bedrifter kartlegger, forebygger, begrenser risiko for menneskerettsbrudd og gjør rede for hvordan de håndterer sin verdikjede med hensyn til faktiske og potensielle menneskerettighetskrenkelser.

Human rights due diligence har sitt utspring i Guiding Principles on Business and Human Rights – Implementing the United Nations ”Protect, Respect and Remedy Framework”, som ble vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i 2011. Senere er due diligence-prinsippet tatt inn i en rekke internasjonale standarder for næringslivets samfunnsansvar, for eksempel OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Kanskje betyr tilnærmingen due diligence at vi beveger vi oss bort fra “name and shame” – hvor bedrifter blir satt gapestokken etter avsløringer fra organisasjoner og journalister, mot “know and show”. Det vil si en situasjon hvor bedriftene selv er den som kjenner virksomheten best, og åpent forteller om staus og forbedringsarbeid. Ansvar og åpenhet, for å snakke norsk. Målet med pilotprosjektet er å støtte et utvalg norske, flernasjonale bedrifters arbeid med å gjennomføre en Human rights due diligence-prosess, i tråd med FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Prosjektet startet opp i april 2015, og avsluttes høsten 2015. Det arrangeres en serie på tre workshops, hvor deltakerne også får tilbud om individuell konsulentbistand fra Stakeholder og ILPI underveis.

Hvilke bedrifter er med?

 • DNB

 • Griegstar

 • Høegh Autoliners

 • Jacobsen Electro

 • KLP Kapitalforvaltning

 • Kongsbergruppen

 • Mester Grønn

 • Nordea

 • Norgesgruppen

 • Orkla

 • Rema 1000

 • Statkraft

 • Telenor

 • Western Bulk

 • Yara International ASA

Utvalgte saker
Nylige innlegg