88 er ikke bare et tall i Tyskland

Våren 2014 markedsførte den amerikanske vaskemiddelfabrikanten P&G et nytt vaskemiddel i Tyskland. Forpakningen viste en fotballdrakt med nummer 88 på ryggen. P&G tenkte det ville passe bra i tiden frem til fotball-VM i Brasil. Det ble en katastrofe P&G sent vil glemme.

Å følge debatten for ytringsfrihetens grenser er viktig for alle, også for næringslivsaktører. P&G var totalt uforberedt på hva 88 henspiller på i Tyskland: Bokstaven H er nummer åtte i alfabetet, og tallet 88 er et kodet signal som nynasisterbruker for «Heil Hitler» uten å bli straffeforfulgt. Tysk lovgivning tillater ikke offentlig oppfordring til rasisme og som en del av det tyske samfunns oppgjør med nasismen er «Heil Hitler» det absolutt verste uttrykk man kan tenke seg brukt offentlig. Nynasistene har derfor utviklet koder for å unndra seg straffeforfølgelse.

Den tyske straffeeloven forbyr «bruk av symboler på anti-konstitusjonelle organisasjoner. Forfatningsdomstolen har med utgangspukt i forbudet forbudt 43 organisasjoner, fordi domstolen mener de utgjør en trussel mot det tyske demokrati. Målet er å beskytte demokratiet og rettsstaten mot at totalitære krefter utnytter demokratiets frihet til å skape et nytt diktatur. Dette er først og fremst brukt for å begrense nynasistenes ytringsfrihet i Tyskland, men har også vært brukt mot andre grupper som anses å være en fare for demokratiet.

Straks den nye vaskepulverforpakningen ble kjent, fulgte en rekke sterke reaksjoner, både i tradisjonelle og sosiale medier. Resultatet ble at vaskemiddelkjempen måtte trekke produktet fra markedet. Ikke bare var det produsert en stor mengde vaskemiddel, men også lanseringskampanjen, med TV-reklame, annonser, presentasjonsmateriale for butikkene og utendørsboards måtte trekkes øyeblikkelig, for å reduseres omdømmeskaden mest mulig.

Bruken av tallet 88 var ikke den eneste feilen P&G gjorde. I teksten på kartongen henvistede til hvor effektivt vaskemiddelet var ved å bruke ordet «konsentrasjon». Selv om begrepet «konsentrasjon» brukes uten å være verdiladet i Tyskland, vil det i sammenheng med bruken av tallet 88 straks lede tankene til begrepet «konsentrasjonsleir». I sum fremsto P&G i et verst mulig lys. P&G har ikke offentlig tallfestet hva mangelen på kulturforståelse kostet selskapet.

88 er en av flere tallkoder som brukes av nynasistene: 18 er for eksempel koden for Adolf Hitler. Hvis du ankommer for en guidet rundtur i det tyske parlamenet iført en genser med nummer 18 eller 88 på, er sikkerhetsvaktenes instruks å be deg vrenge genseren før du går inn. På den måten forhindres subtil politisk demonstrasjon fra publikumsområdet i Bundestag. Også tallet 14 er belastet, fordi det brukes av nynasister,og henspiller på 14 ord med et eksplisitt rasistisk innhold.

En rekke bokstavkombinasjoner er dessuten utelukket fra bilskilter: SS, SA (Sturmabteilung), HJ (Hitlerjugend), KZ (konsentrasjonsleir).

Av den grunn er Helly Hansen fullstendig uforskyldt blitt et belastet klesmerke i Tyskland, og et yndet plagg blant nynasister. Enda mer populært blant nynasiste er klesmerket Lonsdale, fordi det inneholder forkortelsen NSDA midt i navnet. NSDA er forkortelsen for nasistenes parti i Tyskland. Alle land har sine særegenheter, som man må kjenne til for å kunne drive forretninger og kommunisere på en vellyket måte. I Tyskland er forholdet til nasismen naturlig nok viktigst.

Det er en løpende debatt i Tyskland om man burde forsøke å la det som skjedde under nasismen være stoff for historiebøkene, og om det ikke snart er på tide med en «normalisering», 70 år etter 2. verdenskrigs slutt og 25 år etter Murens fall og Tysklands gjenforening.

For de som skal forholde seg til tyske kunder, tyske medier og tyske forbrukere kan vi slå fast at våren 2015 tvert imot kan bli en levende påminnelse om det som skjedde . Over hele Europa vil 70 års-markeringer finne sted. En av de første markeringene fant sted i Auschwitz i januar. Der befridde den russiske armé for 70 år siden de som ennå var i live, og gjorde dermed slutt på tidenes største og mest systematiske drapsmaskin.

Utvalgte saker
Nylige innlegg