10 kjennetegn på en god samfunnsansvarsrapport

Her er guiden som lar deg bli en kresen leser av sjangeren ”samfunnsansvarsrapporter”.

Til hjelp også for deg som skal lage din egen rapport. Kilden er beskjedent nok oss selv, og vår til sammen over 20 års erfaring med rapportering, fra ulike innfallsvinkler.

1. Den er utarbeidet i tråd med GRI/G4

Global Reporting Initiative (GRI) er etablert med ett mål for øyet: Å bidra til bedre ikke-

finansiell informasjon fra bedrifter. G4 er den nyeste versjonen av rapporteringsverktøyet. Selv med en del svært irriterende svakheter er det til god hjelp hvis man ønsker å oppnå profesjonell standard på samfunnsansvar/bærekrafts-rapporteringen.

2. Om bedriften

Rapporten gir en god beskrivelse av bedriften – produkter/tjenester, eierskap og

styringssystemer, størrelse, antall ansatte, lokasjoner, datterselskaper, leverandørkjede osv.

3. Strategi, risiko, muligheter

Rapporten inneholder en beskrivelse av bedriftens verdigrunnlag, en vurdering av bedriftens risikobilde, og de utfordringer og muligheter risikobildet innebærer. Bedriftens strategier og policyer for å svare på dette er beskrevet.

4. Prioriteringer

Rapporten dreier seg om viktige temaer. Både hva som har størst innvirkning på bedriften selv, og hva bedriftens stakeholdere holder som viktigst, avgjør hva som er skal behandles i rapporten. De normative betraktningene og vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene, er informasjon som er med i rapporten.

5. Mål og indikatorer

Bedriften setter seg mål på områdene som beskrives som viktige, og bruker indikatorer for å måle fremdrift i arbeidet med å nå målene.

6. Leverandørkjede – verdikjede

Rapporten beskriver vesentlige menneskelige, sosiale og miljømessige effekter av bedriftens verdikjede, og viser hva bedriften gjør knyttet til dette (opp- og nedstrøms/ leverandører – kunder)

7. Stakeholderdialog/Interessenter

Rapporten beskriver bedriftens stakeholdere, hvorfor nettopp disse er valgt, forklarer

hvordan bedriften opprettholder kontakt med dem, og hva som er gjort som svar på innspill fra dem.

8. Organisering/styringssystemer

Rapporten beskriver hvordan arbeidet med samfunnsansvar/bærekraft er organisert i

bedriften; hvem som har ansvar for resultater mm.

9. Åpenhet og balansert informasjon

Rapporten inneholder informasjon om utfordringer og ting som har gått feil, i tillegg til

fremdrift som har gått etter planen.

10. Pedagogisk layout

Utseende teller, og layout, bildebruk og grafikk bør brukes for å hjelpe leseren til å forstå

sammenhenger og hva som er viktig.

Utvalgte saker
Nylige innlegg