VÅR KOMPETANSE

Våre rådgivere bistår ledere med å finne bærekraftige løsninger på komplekse problemer.

 

Teamet består av rådgiverne med bakgrunn fra departement, konsulentvirksomhet, media og interesseorganisasjoner.

 

I Stakeholder kombineres kunnskap om klima og bærekraft med innsikt i politikk, økonomi og kommunikasjon. 

 

Gruppe.jpg

Våre rådgivere 

Bli litt bedre kjent med teamet vårt, og vår bakgrunn.

Svein.jpg

SVEIN THOMPSON

Styreleder, senior partner
 

Tel: +47 48 12 94 21
Svein@stakeholder.no
 

Svein er styreleder og grunnlegger av Stakeholder. Han er en strategisk og analytisk rådgiver med en stor kapasitet. Svein brukes som rådgiver av ledere i norsk næringsliv, som en sparringspartner og operativ ressurs. Han har vært ansvarlig for mange utredninger som har bidratt til ny innsikt og gjennomslag. Han har flere ganger ledet komplekse arbeidsprosesser som sammenslåinger, streikeforhandlinger, og andre  situasjoner med mange sterke interesser involvert. Svein var blant annet prosjektleder for det som er forløperen til dagens Grønt Landtransportprogram. Han har jobbet med næringspolitikk siden slutten av 1980-tallet, og er en ledende ekspert på området klima og transport. ​

Svein var managing partner for norgeskontoret til Kreab Gavin Anderson, og har jobbet som rådgiver for en rekke norske og internasjonale selskaper. Han har en bakgrunn som informasjonsdirektør i Norsk Industri, og politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Svein er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole.

  • LinkedIn
Tønnes.jpg

TØNNES THOMPSON

Daglig leder, partner 
 

Tel: +47 45 44 45 64
Tonnes@stakeholder.no
 

Tønnes er partner og daglig leder i Stakeholder. Han bistår kunder med strategiprosesser, som å utvikle bærekraftstrategier eller forretningsplaner. Han har blant annet ledet vårt arbeid med å bistå et norsk energiselskap i å utvikle en bærekraftstrategi tilpasset EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet. Han har også lang erfaring med posisjoneringsarbeid og public affairs. Han jobber primært med kunder innen energi-, transport og teknologisektoren. ​

 

Tønnes kommer fra stillingen som account director i samfunnsavdelingen i Gambit Hill + Knowlton hvor han også ledet faggruppen for transport og infrastruktur. Han har en bakgrunn fra Olje- og energidepartementet hvor han jobbet som rådgiver med ansvar for eierstyring av Equinor. Tønnes er utdannet siviløkonom fra NHH med en spesialisering innen energi og finans.

  • LinkedIn
Vegard.jpg

VEGARD
REM

Senior rådgiver 
 

Tel: +47 91 64 05 28
Vegard@stakeholder.no
 

Vegard er senior rådgiver i Stakeholder. Han bistår kunder med utredninger og analyser, men også strategier for påvirkning. Vegard har lang erfaring fra arbeid i to toneangivende departement og har en unik innsikt i norsk klimapolitikk. I Stakeholder har blant annet vært en viktig bidragsyter i å kartlegge klimagassutslipp fra norsk reiseliv, og blir brukt av kunder til å utarbeide klimaregnskap. ​

Han kommer fra klimaavdelingen i Klima- og miljødepartementet hvor han jobbet med fornybar energi og hydrogen, klimapolitikk og -tiltak innenfor ulike sektorer. Vegard har blant annet ledet arbeidet med regjeringen Solbergs hydrogenstrategi. Vegard har også i en periode hatt ansvar for eierstyringen av Enova, samt jobbet med grønn konkurransekraft. Han har tidligere arbeidet med markedsanalyse og infrastrukturutvikling i Olje- og energidepartementet. Vegard er utdannet siviløkonom fra BI med spesialisering innen samfunnsøkonomi.

  • LinkedIn

Karriere 

Vi bygger Stakeholder rådgiver for rådgiver. Vi leter alltid etter hyggelige, dyktige kollegaer.

t.jpg

Hvis du har lyst til å lære mer om hvem vi er, hva vi jobber med og om du kunne passe på laget, ta kontakt med Tønnes.

Hva tror vi du kan?

Du har kompetanse om bærekraft, enten klima og miljø, eller sosial bærekraft. Du er samfunnsinteressert og kjenner poltikk eller forvaltning. Du kan skrive godt om saker som er vanskelige. Du liker å se på problemstillinger fra et overordnet perspektiv, men er ikke redd for å gå inn i detaljer.

Hva verdsetter vi?

Vi setter personlige egenskaper høyt, både hos oss selv og våre kunder. Vår jobb er å gjøre kundene våre gode, det krever trygghet å la andre ta æren for arbeidet du har gjort. Trivsel på jobben og balanse i livet har første prioritet, men vi rekker alltid deadlines. Vi setter ærlighet høyt, men kun dersom du er høflig. Vi er lagspillere, men du må være selvstendig for å jobbe her.

​Hva kan vi tilby?

Stor frihet, meningsfylte oppdrag for spennende kunder, muligheter til å påvirke og forme utviklingen til et rådgivningsselskap i vekst. Gode lønns- og pensjonsvilkår og sentrale kontorer.

 

t.jpg