top of page

Nesten 15 år med utredninger fra StakeholderStakeholder har de siste 15 årene produsert mange rapporter og analyser brukt som beslutningsgrunnlag og faglige innspill i bransjer som logistikk og transport, reiseliv og luftfart og fiskeri.


- En rapport er av god kvalitet når den kan brukes i møtet med departementer, stortingspolitikere og i offentlig debatt. Den er nødt til å være faglig sterk, men også tydelig og lett å forstå. Da er den lett å bruke for kunden, sier Svein Thompson, senior partner og grunnlegger av Stakeholder.


Stakeholders prosjekter og oppdrag handler om å utrede faktiske forhold for å finne de gode løsningene. Resultatet av arbeidet skal bidra til å flytte verden fremover, med lavere klimagassutslipp, mindre belastning på naturen og sosial likhet på en økonomisk bærekraftig måte.


- En rapport skal ikke skjønnmale eller utelate forhold for å tilfredsstille kunden, det slår tilbake på kunden i etterkant og er ødeleggende for vårt renommé. Vi må være objektive, og ha undersøkt flere perspektiver for at vårt arbeid skal stå seg i lengden, sier Thompson.


Bærekraftig transport

Noen viktige rapporter som Stakeholder har levert de siste årene handler om mobilitet, biodrivstoff og fiskeri og havbruk.


Rapporten En mer bærekraftig persontransport utarbeidet av Stakeholder på oppdrag av NHO Transport i 2021, ser på hvordan man bør finne løsninger som gir god mobilitet og belaster klima, natur, samfunn og økonomien mindre.


-Å øke tilgang og bruk av kollektiv transport og gå over til en delingsøkonomi når det gjelder biler gir god mobilitet for veldig mange, til en mye lavere kostnad for samfunnet og hver enkelt husholdning. Det er ingen grunn til at alle skal eie en bil for at mobilitetsbehovet skal dekkes, ifølge Thompson.


Veitransport er en viktig sektor for Stakeholder, som er prosjektleder for Grønt landtransport programs to pilotprosjekter om biogass og ekspressbusser. Rapporten Biogass – et marked i rask endring ble utarbeidet på oppdrag fra Grønt landtransportprogram i 2022. Rapporten ser på biogassmarkedet i Norge og hvordan det påvirkes av dagens prisutvikling på naturgass.


- Å øke tilgang og bruk av kollektiv transport og gå over til en delingsøkonomi når det gjelder biler gir god mobilitet for veldig mange, til en mye lavere kostnad for samfunnet og hver enkelt husholdning. Det er ingen grunn til at alle skal eie en bil for at mobilitetsbehovet skal dekkes, ifølge Thompson.


Fiskeri og havbruk – viktig næring

Stakeholder har brukt mye tid på å utrede klimagassutslipp fra fiskeri og havbruk. I 2017 utarbeidet Stakeholder rapporten Klimaveikart for fiskeflåten, og oppdaterte denne deretter i 2021. Dette på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF. Hovedmålet ved rapporten var å finne en realistisk måte å redusere klimagass-utslipp fra den norske fiskeflåten uten at det går utover andre fiskeripolitiske målsetninger.


- Fisk er mat som i utgangspunktet har lavt klimaavtrykk, og det er viktig å finne måter å regulere næringen på uten at det går utover fiske som en økonomisk bærekraftig og lønnsom bransje, sier Thompson.


Stakeholder jobber i dag med en ny rapport for FHF sammen med Sintef og TØI. Målet er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050).


- Vi leverer kompetanse og innsikt, og det er en glede for oss å jobbe med sterke faglige miljøer i Sintef Ocean og TØI på dette prosjektet. Det er på mange måter også et kvalitetsstempel for oss, sier Thompson.


Svein Thompson er senior partner og grunnlegger av Stakeholder. Han er tidligere journalist og politisk redaktør i Dagens Næringsliv, informasjonsdirektør i tidligere Prosessindustriens Landsforening og partner i Kreab Gavin Anderson.

Comments


bottom of page