top of page

Klimaveikart for fiskeflåten

På oppdrag for FHF har Stakeholder kartlagt klimagassutslippene til fiskeflåten og vurdert hvordan næringen kan kutte sine utslipp.


Hovedmålet for prosjektet var å finne en realistisk måte å redusere klimagass-utslippene fra den norske fiskeflåten uten at det går ut over de overordnede fiskeripolitiske målsettinger:

• bærekraftig utnyttelse av marine ressurser

• samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene

Sluttrapport_ Klimaveikart for fiskeflåten (2)
.PDF
Download PDF • 4.04MBbottom of page