top of page

Klimaveikart for fiskeflåten

På oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har Stakeholder kartlagt klimagassutslippene til fiskeflåten og vurdert hvordan næringen kan kutte sine utslipp.


I gjennomsnitt har en kilo norsk saltet og spiseklar torsk som er fraktet med ferje og lastebil og levert i Lisboa et klimagassutslipp på 1,6 CO2-ekv per kilo fisk. Makrell og sild har et enda lavere avtrykk. Rapporten viser at all villfisk har et lavt klimaavtrykk, der du kan spise 25 torskemiddager for hver biffmiddag, målt i klimagassutslipp.


Fisken er både sunn og har lavt klimaavtrykk, og fiskeflåten bør også i fremtiden bør beholde økonomiske insentiv til å fiske den fiskemengden som vurderes ansvarlig innenfor et biologisk bærekraftig forvaltningsregime.


Hovedmålet for prosjektet var å finne en realistisk måte å redusere klimagass-utslippene fra den norske fiskeflåten uten at det går ut over de overordnede fiskeripolitiske målsettinger:


• Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• Sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene


Rapporten ble utarbeidet av Svein Thompson og Tønnes Thompson, og publisert i 2021.


Les mer om prosjektet og finn sluttrapporten her: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901716/


Den kan også lastes ned her:

Sluttrapport_ Klimaveikart for fiskeflåten (2)
.PDF
Download PDF • 4.04MBComments


bottom of page