top of page

Hvordan redusere CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort og lang sikt?


Foto: Knut Troim


Stakeholder, SINTEF Ocean og Transportøkonomisk Institutt (TØI) har samarbeidet om en rapport for Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) der vi belyser mulighetene for reduksjon av CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort sikt, til 2030, og lang sikt, til 2050.


Rapporten skal bidra til å gi svar på spørsmålet om hvordan næringen skal kunne ta nødvendige grep for å bidra til utslippsreduksjonene som Stortinget har vedtatt.


I rapporten beskrives mulige teknologier som kan tas i bruk for energieffektivisering og utslippsreduksjon. Den beskriver utviklingen innenfor produksjon og tilgang på biobasert drivstoff, og det er utviklet et scenariobasert rammeverk for å studere mulige utviklingslinjer for fiskeflåten innenfor tidsperspektivet for studien.


Videre er det sett på hvordan restråstoff kan krediteres i forhold til klimagassutslipp, og rapporten har gått inn på problemstillinger knyttet til regelverk og kvotesystem i forhold til energieffektivisering og muligheter for utslippskutt. Rapporten gir klare anbefalinger til endringer i regelverk og kvotesystem.


Les rapporten på FHF sine nettsider, her.Comments


bottom of page