top of page

Politisk analyse av havvind

Havvind er en fantastisk ressurs, men som all annen kraftutbygging kommer det med konflikter. Våren 2021 var det stor optimisme knyttet til havvindutbygging, men vi registrerte et gryende konfliktsnivå. Les våre vurderinger om politisk risiko aktørene sto ovenfor i denne kronikken som sto på trykk i DN juni 2021.


Comentarios


bottom of page