top of page

Grønt landtransportprogram

Stakeholder er prosjektleder for Grønt landtransportprograms to pilotprosjekter om biogass og ekspressbussruter. Vi skal bidra til at bedriftene i transportsektoren kan gjøre gode valg som sikrer at Norge når klimamålene.


Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om det grønne skifte i landtransporten. Deltakerne i programmet er Klima og miljødepartementet, tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, og offentlige virksomheter. Målet er å bidra til å halvere klimautslippene fra transport i Norge innen 2030.


Comments


bottom of page